Apartament -
                   Oliva -
                   2 dormitoris -
                   5 ocupants

PAR 3 - 1º - 1ª

Ref. PAR 3 - 1  

5 OCUPANTS    |  2 DORMITORIS

VT-96521-V

LLOGUER  |  APARTAMENT EN OLIVA

DES 59

Apartament -
                   Oliva -
                   2 dormitoris -
                   4 ocupants

PAR 3 - 1º - Nº - 6

Ref. PAR 3-1-6  

4 OCUPANTS    |  2 DORMITORIS

VT-52983-V

LLOGUER  |  APARTAMENT EN OLIVA

DES 65

Apartament -
                   Oliva -
                   2 dormitoris -
                   5 ocupants

POLIGONO 9- ESC A- 1º PISO - PUERTA 2

Ref. POL -9 -1º  

5 OCUPANTS    |  2 DORMITORIS

AT-44476-V

LLOGUER  |  APARTAMENT EN OLIVA

DES 69

Apartament -
                   Oliva -
                   2 dormitoris -
                   5 ocupants

MEDIA LUNA ESC E- 2º PISO - PUERTA 10

Ref. M.LUNA 1º  

5 OCUPANTS    |  2 DORMITORIS

AT-45316-V

LLOGUER  |  APARTAMENT EN OLIVA

DES 70

Apartament -
                   Oliva -
                   2 dormitoris -
                   5 ocupants

POLIGONO 5- CASA 20

Ref. POL 5-20  

5 OCUPANTS    |  2 DORMITORIS

AT-48523-V

LLOGUER  |  APARTAMENT EN OLIVA

DES 59

Apartament -
                   Oliva -
                   2 dormitoris -
                   5 ocupants

PAR 3 - 2º Nº 8

Ref. PAR 3-8  

5 OCUPANTS    |  2 DORMITORIS

VT-52621-V

LLOGUER  |  APARTAMENT EN OLIVA

DES 59